وبلاگ

۱۳۹۸-۰۲-۲۱
با سوگ در سالمندی چه کنیم؟

با سوگ در سالمندی چه کنیم؟

تجربه سوگ، یک پدیده شایع در سالمندان است. از دست دادن دوستان و همسالان از یک سو و پدیده پیری و نزدیک  شدن به سالهای پایانی […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۶
نقش کارکردهای شناختی در سقوط یا افتادن در سالمندان

نقش کارکردهای شناختی در سقوط یا افتادن در سالمندان

سقوط یا افتادن در سالمندان که به تغییرات غیر عمدی و ناگهانی در وضعیت بدن، به دلیل فرودآمدن شخص در سطحی پایین تر (روی یک شی، […]
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
نکاتی برای محیط دوستدار سالمند

نکاتی برای محیط دوستدار سالمند

(Age_ friendly, Environment) نکاتی برای محیط دوستدار سالمند: سروصدا: ازیک سو کاهش شنوایی از مهمترین مشکلات سالمندان می باشد، و از سوی دیگر شکایت از سرو […]