دسته‌بندی نشده

۱۳۹۹-۰۱-۲۱
دستورالعمل حفاظتی کودکان در برابر کروناویروس

دستورالعمل حفاظتی کودکان در برابر کروناویروس

در آخرین دستورالعمل حفاظتی کودکان مرکز کنترل بیماری آمریکا (CDC)‌ که توسط کمیته دانشجویی مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ترجمه […]
Call Now Button

خدمات تست کرونا در منزل

آنتی بادی - PCR - نمونه گیری در منزل