افتادن

۱۳۹۸-۰۴-۱۰
تعادل در سالمندان

تعادل در سالمندان

سالمندی یک پدیده طبیعی شامل عوامل بیولوژیک، محیطی و روانی است. با پیر شدن قدرت عضلات کم می شود و تغییراتی در سیستم عصبی، عضلانی و […]
۱۳۹۸-۰۴-۰۱
رابطه ترس از افتادن و فعالیت فیزیکی سالمندان

رابطه ترس از افتادن و فعالیت فیزیکی سالمندان

امروزه پدیده سالمندی با همه ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی از جمله مسائل جدی و چالشی برای خانواده ها به طور خاص و برای […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۰
ایمن سازی محیط سالمندان

ایمن سازی محیط سالمندان

مداخلات آموزشی برای اصلاح شیوه زندگی به منظور پیشگیری از سقوط وحفظ تعادل: ۱-پیشگیری از سقوط در راه پله: ثابت کردن کفپوش پله ها به وسیله […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۶
حوادث شایع دوران سالمندی و راه های پیشگیری از آنها

حوادث شایع دوران سالمندی و راه های پیشگیری از آنها

سالمندان به علت تغییرات جسمی و حرکتی ناشی از کهولت از جمله کاهش شنوایی،کاهش بینایی،ضعف تعادل،کندی حرکت،بیماری های ناتوان کننده(مانند آرتریت،ضعف عضلانی و..)،مصرف داروها،سرگیجه ،عدم تمرکزو […]