فرم همکاری با مرکز درمان در منزل سالمندی امداد

مرکز درمان در منزل امداد وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی آماده همکاری با پزشکان متخصص و فوق تخصص، پزشک عمومی، پرستار، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، بهیار و مراقب می باشد. جهت همکاری با ما فرم زیر را لطفا تکمیل نمایید.
 • اطلاعات شخصی

  لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
 • نوع همکاری

 • در چه ساعاتی از روزهای هفته تمایل به همکاری دارید؟
  شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
 • اطلاعات تماسی

 • سوابق شغلی

  شغل مورد نظر خود را در لیست زیر علامت بزنید
 • تاریخ و سمت مشاغل قبلی خود را ذکر نمایید
  کارفرماتاریخسمتشماره تماس 
 • اطلاعات بیشتر

  اطلاعات و توضیحات اضافی را در فیلد زیر وارد کنید
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg.
  تصویر صفحه اول شناسنامه خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  تصویر کارت ملی خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  پروانه طبابت یا پرستاری در شهر تهران را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  کارت نظام وظیفه خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  عکس ۴*۳ خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید

تماس مستقیم