مجموعه خدمات روانشناسی مرکز درمان در منزل سالمندی امداد

  • خدمات روانشناسی
  • مشاوره روانشناسی در منزل
  • مشاوره تغذیه در منزل
  • مشاوره ایمنی منزل توسط مددکار
  • اودیو متری در منزل و تجویز و تهیه سمعک با قیمت تضمین شده
  • بینایی سنجی و تجویز و تهیه عینک با بهترین قیمت و کیفیت

 

تماس مستقیم